Nordea Bank AB - Gjensidige Bank ASA

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Nordea Bank AB (org.nr. 516406-0120 Sverige) erverver 100% av aksjene i Gjensidige Bank AS (org.nr. 990323429)

Berørte markeder:

Banktjenester

Sist endret: