Lerøy Seafood Group ASA - Laks- & Vildtcentralen AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Lerøy Seafood Group ASA (org.nr. 975 350 940) erverver 100% av aksjene i Laks- & Vildtcentralen AS (org.nr. 919 095 105)

Berørte markeder:

Fisk- og sjømatprodukter

Sist endret: