Kverva Technology AS - Aqualine Group AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Kverva Technology AS (org.nr. 990 996 830) erverver 100 % av aksjene i Aqualine AS (org.nr. 929 013 581)

Berørte markeder:

Produkter og tjenester til havbruksnæringen

Sist endret: