Insula AS - Nordic Group AS / AS Båtsfjordbruket

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Insula AS (org.nr. 960 756 932) overtar kontroll over Nordic Group AS (org.nr. 976 578 988) og AS Båtsfjordbruket (org.nr. 929 205 634)

Berørte markeder:

Fisk- og sjømatprodukter

Sist endret: