Idun Industrier AS - Arne B. Corneliussen AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Idun Industrier AS (org. nr. 959 231 591) erverver samtlige aksjer i Arne B. Corneliussen AS (org.nr. 947 695 436)

Berørte markeder:

Næringsmiddel, smaksstoffer

Sist endret: