FCSH GmbH - Forso Nordic AB

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

FCSH GmbH (org.nr. CH-170.4.012.075-8 Sveits) erverver enekontroll over Forso Nordic AB (org.nr. 556750-6331 Sverige)

Berørte markeder:

Finansieringsforetak

Sist endret: