Broadnet AS - Kvantel AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Broadnet AS (org.nr. 890 164 072) erverver enekontroll over Kvantel AS (org.nr. 994 481 924)

Berørte markeder:

Telekommunikasjon

Sist endret: