Lars Soergard5.JPG
Konkurransedirektør Lars Sørgard.
Magnus_Gabrielsen-Hoy.jpg
Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen

Kontaktinformasjon

Lars Sørgard, konkurransedirektør

Pressebilder Lars Sørgard>>

 

Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør

Pressebilder Magnus Gabrielsen >>

 

Pressetelefon: 47 66 77 77

Tillater matkassefusjon

Konkurransetilsynet har i dag orientert Adams Matkasse om at oppkjøpet av Godtlevert.no tillates.

– Konkurransetilsynet har foretatt en grundig vurdering av saken der vi har tatt hensyn til en rekke ulike forhold. Vi har konkludert med at oppkjøpet ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Oppkjøpet ble meldt til Konkurransetilsynet 29. mars. Saken avsluttes ca. en måned før tilsynets saksbehandlingsfrist 14. juli.

– Leveranser av matkasser skiller seg fra annen handel med matvarer, men har også flere likheter med for eksempel handel med dagligvarer på nett. Det var derfor nødvendig å undersøke hvor nære konkurrenter partene er og hvor sterkt konkurransepresset fra dagligvarer på nett er, sier Gabrielsen.

Konkurransetilsynet har gjennomført en forbrukerundersøkelse for å kartlegge konkurransesituasjonen. Resultatene fra denne har vært ett av flere viktige momenter i tilsynets vurdering.

Prioriterte markeder
Konkurransetilsynets rolle er å fremme konkurranse til det beste for forbrukere og næringsliv. Konkurransen i matmarkedene og dagligvaremarkedet er høyt prioritert i Konkurransetilsynet.

– I denne saken har det vært sentralt å vurdere konkurransepresset fra salg av dagligvarer på nett og utviklingen i markedene. Vi har vurdert utviklingen innen leveranser av matkasser og salg av dagligvarer på nett i Norge, og vi har sett nærmere på tilsvarende utvikling i andre land, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Konkurransetilsynet har etter en helhetlig vurdering i dag orientert selskapene om at tilsynet tillater oppkjøpet, sier Sørgard.

Sist endret: