Kurt Brekke 10.jpg
Sjeføkonom Kurt Brekke.
Juridisk direktør i Konkurransetilsynet Karin Stakkestad Laastad.
Juridisk direktør i Konkurransetilsynet Karin Stakkestad Laastad.

Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler

Konkurransetilsynet tildeler i dag forskningsmidler fra prisreguleringsfondet til fem prosjekter innenfor konkurranseøkonomi- og rett.

Tildelingen skjer på bakgrunn av utlyste forskningsmidler høsten 2016, hvor det kom inn 16 søknader fra en rekke anerkjente forskningsmiljøer.

– Konkurransetilsynet har ved tildelingen av forskningsmidler lagt vekt på relevant og god forskning innenfor konkurranseøkonomi og konkurranserett, samtidig som prosjektporteføljen har forankring i ulike kompetansemiljø, sier sjeføkonom Kurt Brekke i Konkurransetilsynet.

Forskningsmidlene som tildeles vil bidra til økt kunnskap på fagområdet, spredning av forskningsresultater og styrke ulike forskningsmiljø for konkurransemessige problemstillinger, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet.

Disse mottar forskningsmidler

Tilskuddsmottaker   Prosjekt Beløp 2017 Beløp 2018   Totalt   Vedtak

Beccle

  Seminarrekke, masterstipender og BECCLE-konferansen 2018   450.000,-   450.000,-   2017-1
                 
Oslo Economics   En generell modell for å estimere priseffekter av strukturendringer  600.000,-     600.000,-   2017-2
                 
SNF   New aspects of competition in media and network markets: implications for competition policy?  565.500,- 823.500,-   1.389.000,-   2017-3
                 
SNF   Banking markets: Local competition and risk taking 154.000,- 392.000,-   546.000,-  

2017-4

                 
SNF   Industrial organization of legal and illegal cartels: dynamics in collution over time and jurisdiction 304.000,- 762.913,-   1.066.913   2017-5

 

Se tidligere tildelinger fra det alminnelige prisreguleringsfondet >>

Les mer om fondet her >>

Sist endret: