Gjermund_Nese_stort2.jpg

Kontaktinformasjon

Gjermund Nese
avdelingsdirektør

Telefon: 911 78 713

Pressebilder Gjermund Nese >>

Pressetelefon: 47 66 77 77

Avslutter sak mot FlyViking

Konkurransetilsynet har avsluttet undersøkelsene hos flyselskapene FlyViking og Danish Air Transport. Det er ikke funnet tilstrekkelig bevis for at det foreligger et samarbeid i strid med konkurranseloven.

Tilsynet har på den bakgrunn kommet til at saken i dag avsluttes uten ytterligere undersøkelser.

Konkurransetilsynet gjennomførte i september 2016 en bevissikring i lokalene til FlyViking. Bakgrunnen for kontrollen var at tilsynet ønsket å få avkreftet eller bekreftet mistanke om ulovlig samarbeid.

– Konkurransetilsynet har gjennomgått et betydelig materiale, både fysisk og elektronisk, som ble beslaglagt ved bevissikringen. I tillegg er det foretatt forklaringsopptak med ansatte i FlyViking og Danish Air Transport. Etter en grundig gjennomgang har tilsynet ikke funnet grunnlag for å gå videre med saken, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Selskapene som har vært under etterforskning ble orientert om tilsynets beslutning tidligere i dag.

Sist endret: