Søker konkurransedirektør

Ledig stilling som konkurransedirektør lyses nå ut med søknadsfrist 8. november.

Vi søker en faglig kompetent leder med interesse for konkurransepolitikk samt forståelse for politiske prosesser og næringslivets rammebetingelser og utfordringer. Aktuelle kandidater har høyere, relevant utdanning – fortrinnsvis som økonom eller jurist, og ledererfaring fra offentlig og gjerne også privat virksomhet. Stillingen er for en åremålsperiode på seks år med mulighet for forlengelse inntil seks nye år.

Stillingen krever god rolleforståelse, et helhetlig og tverrfaglig perspektiv og evne til å skape engasjement og samhandling. Vi legger vekt på personlige forutsetninger for å kunne lede og representere virksomheten på en god måte så vel internt som eksternt. Gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk er nødvendig. For ytterligere søkerinformasjon se www.visindi.no

For nærmere informasjon, ta kontakt med Visindi v/Magne Amundsen, tlf. 916 56 101, Knut Eide, tlf. 916 56 107 eller departementsråd Reier Søberg, tlf. 915 44 202. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 8. november via Stillinger på www.visindi.no.

Konkurransetilsynet er et tilsynsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Tilsynet håndhever konkurranseloven og fører tilsyn med konkurransen i enkeltmarkeder. Tilsynet skal arbeide for sunn konkurranse til beste for forbrukerne og næringslivet. Konkurransetilsynet deltar aktivt i internasjonalt samarbeid innen sine fagområder. Sekretariatet til klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ligger administrativt under Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet har om lag 100 medarbeidere og flytter i 2016 inn i nye moderne lokaler sentralt i Bergen. www.konkurransetilsynet.no

Sist endret: