Magnus_Gabrielsen_pressefoto.jpg
Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen
Karin Stakkestad Laastad_stort2.jpg
Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør.

Kontaktpersoner

Karin Stakkestad Laastad

Juridisk direktør Telefon: 975 66 923

Pressebilder >>

 

Pressetelefon: 47 66 77 77

Asfaltsaken avsluttet – 150 millioner kroner i gebyr

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra NCC Roads AS og NCC AB. Gebyret på 150 millioner kroner til NCC Roads AS og NCC AB for ulovlig anbudssamarbeid fra Borgarting lagmannsrett blir stående.

– Konkurransetilsynet er fornøyd med Høyesteretts beslutning om å avvise anken, og at Borgarting lagmannsretts dom nå er rettskraftig. Dette markerer slutten på asfaltsaken, og betyr at NCC Roads AS og NCC AB må betale 150 millioner kroner i gebyr for en alvorlig overtredelse av konkurranseloven, sier fungerende konkurransedirektør Magnus Gabrielsen.

Preventiv dom Den rettskraftige dommen fra lagmannsretten slår fast at det er viktig med en effektiv håndhevelse av alvorlige overtredelser av konkurranseloven som kan ha betydelige skadevirkninger.

Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad trekker frem at dommens stadfestelse av Konkurransetilsynets vedtak har en viktig preventiv effekt.

– Lagmannsrettens dom understreker betydningen av en effektiv håndhevelse av konkurransereglene ved slike alvorlige overtredelser og at praksis fra EU-retten skal vektlegges, sier Stakkestad Laastad.

– Lagmannsretten holdt NCC Roads ansvarlig for den ansattes handlinger, og morselskapet NCC AB ble holdt solidarisk ansvarlig. Lagmannsretten hevet også gebyret på grunn av gjentakelse, sier Stakkestad Laastad.

Sist endret: