Tildelinger fra det alminnelige prisreguleringsfondet

Tildeling fra det alminnelige prisreguleringsfondet år 2018-2019

Tilskuddsmottaker   Prosjekt Beløp 2018 Beløp 2019   Totalt   Vedtak

Uni- Rokkansenteret

  Ikke-pris effekter av fusjoner – implikasjoner for fusjonskontrollen. 431.000,- 888.000,-   1.319.000,-   2018-1
                 
SNF   Competition and risk-taking: Disentangling bank and borrower behaviour. 220.000,- 420.000,-   640.000,-   2018-2
                 
SNF   Competition and co-operation in mobile telecom markets. 355.000,- 577.000,-   932.000,-   2018-3
                 
Oslo Economics   An ex-post analysis of merger price effects: The case of the Telia/Tele2 merger in the Norwegian market for mobile telecommunications. 650.000,-     650.000,-   2018-4 
                 
Copenhagen Economics   An ex-post assessment of Norwegian merger policy 750.000,-     750.000,-   2018-5
                 

 

Tildeling fra det alminnelige prisreguleringsfondet år 2017-2018

Tilskuddsmottaker   Prosjekt Beløp 2017 Beløp 2018   Totalt   Vedtak

Beccle

  Seminarrekke, masterstipender og BECCLE-konferansen 2018   450.000,-   450.000,-   2017-1
                 
Oslo Economics   En generell modell for å estimere priseffekter av strukturendringer  600.000,-     600.000,-   2017-2
                 
SNF   New aspects of competition in media and network markets: implications for competition policy?  565.500,- 823.500,-   1.389.000,-   2017-3
                 
SNF   Banking markets: Local competition and risk taking 154.000,- 392.000,-   546.000,-  

2017-4

                 
SNF   Industrial organization of legal and illegal cartels: dynamics in collution over time and jurisdiction  304.000,- 762.913,-   1.066.913,-   2017-5

 

Tildeling fra det alminnelige prisreguleringsfondet år 2016-2017

Tilskuddsmottaker   Prosjekt Beløp 2016 Beløp 2017   Totalt   Vedtak

Beccle

  Seminarer Studentstipend Årlig konferanse   500.000,-   500.000,-   2015-33
                 
Universitetet i Oslo   Årlig nordisk konferanse: "Formal and informal enforcement of competition Law"   100.000,-   100.000,-   2015-34
                 
Uni Rokkansenteret   "The law and economics of exclusion"   1.266.000,-   1.266.000,-   2015-35
                 
SNF   "Competition policy and strategy: The interplay between consumers, upstream and downstream market players" 391.250,- 413.750,-   805.000,-  

2015-36

                 
Universitetet i Bergen   "Prosjekt om krrl § 10"   381.000,-   381.000,-   2015-37

 

 

Tildeling fra det alminnelige prisreguleringsfondet år 2015-2016

Tilskuddsmottarer Prosjekt   Beløp 2015   Beløp 2016    Totalt   Vedtak
                   
Beccle Seminarrekke Konferanse Studentstipend    450.000,-    450.000,-    900.000,-   2015-3
                   
Uni Rokkansenteret Issues in competition policy    1.200.000,-    800.000,-    2.000.000,-   2015-4
                   
Oslo Economics UPP rammeverk for å analysere priseffekter av strukturendringer med vertikale elementer    325.000,-    200.000,-    525.000,-   2015-10
                   
SNF Competition in Hospital markets    783.250,-    708.000,-    1.491.250,-   2015-13
                   
SNF Prissignalisering    445.500,-        445.500,-   2015-14
                   
SNF Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer - utfordringer og muligheter    445.500,-        445.500,-   2015-15
                   
SNF "Web portals"    525.500,-    602.000,-    1.127.500,-   2015-16
                   
NHH Competition and development  of productivity in the retail sector    130.000,-    90.000,-    220.000,-   2015-20
                   
Forskningssenteret CREAM/BI og UiO Konkurransepolitikk i dynamiske markeder og markeder med strukturelle nettverkseksternaliteter   650.000,-    650.000,-    1.300.000,-   2015-21
Sist endret: