Tidligere prisvinnere - masteroppgave

Prisvinnere studieåret 2016–2017

Konkurranserett: Eivind Krohg med oppgaven
"Avhjelpende tiltak mot konkurranseskade ved foretakssammenslutning"

Konkurranseøkonomi: Nora Svarstad Ytreberg med oppgaven
"Competitive effects of Airbnb on the Norwegian hotel market"

 

Prisvinnere studieåret 2015–2016

Konkurranserett: Thale Kristine Thuen-Paulsen med oppgaven
"Most Favoured Nation-Clauses: A Comparison and an Examination of the Adequacy of the Diverging Approaches taken to MFN-Clauses Across Europe in Online Two-Sided Markets"

Konkurranseøkonomi: Jens Petter Grini Pedersen med oppgaven
"Konkurranse og lojalitet: En analyse av lojalitetsrabatters effekt på konkurransen, og hvordan de bør reguleres"

 

Prisvinnere studieåret 2014–2015

Konkurranseøkonomi: Håvard Mork Sandvik med oppgaven
"Ekslusivavtalar og investering"

Konkurranserett: Prisen ble ikke utdelt på grunn av at det bare kom inn én oppgave for vurdering

 

Prisvinnere studieåret 2013–2014

Konkurranserett: Oddbjørn Aarestrup Aasness med oppgaven
"Reverse payment settlements og formålsalternativet i TEUV art. 101(1)" (pdf)

Konkurranseøkonomi: Gry Høyheim med oppgaven
"Bankregulering og konkurranse - en teoretisk analyse" (pdf)

 

Prisvinnere studieåret 2012–2013

Konkurranserett: Håvard Omberg med oppgaven
"Konkurransebegrensende formål og virkning i europeisk konkurranserett" (pdf)

Konkurranseøkonomi: Eivind Bøe og Trygve Kiær med oppgaven
"En prisstudie av det norske legemiddelmarkedet"(pdf)

 

Prisvinnere studieåret 2011–2012

Konkurranserett: Maria Esbensen med oppgaven
"Positive effects on competition and Article 101 TFEU" (pdf)

Konkurranseøkonomi: Simen Aardal Ulsaker med oppgaven
"Konkurranseanalyser i oppstrømsmarkeder" (pdf)

 

Prisvinnere studieåret 2010–2011

Konkurranserett: Heidi Jorkjend med oppgaven
"Margin Squeeze in the EU" (pdf)

Konkurranseøkonomi: Jesper Meyer Hatletveit og Ole-Jakob Smørdal Lillestøl med oppgaven
"Mergers in Two-Sided Media Markets: Pricing- and Welfare Implications" (pdf)

 

Prisvinnere studieåret 2009–2010

Konkurranserett: Silje Bragstad med oppgaven
Den konkurranserettslige tilnærmingen til minoritetserverv (pdf)

Konkurranseøkonomi: Eirik Lothe Hess med oppgaven
Betalingskortsystem og formidlingsgebyr (pdf)

 

Prisvinnere studieåret 2008–2009

Konkurranserett: Ingvild Myrold med oppgaven
"Ekskluderende lojalitetsrabatter og misbrukskriteriet i konkurranseloven" (pdf)

Konkurranseøkonomi: Karoline Flåten og Ellen M. Burud med oppgaven
"The economic impacts of compatibility standards - The case of Office Open XML" (pdf)

 

Prisvinnere studieåret 2007–2008

Konkurranserett: Inger Helene Sætre med oppgaven
"Forbudet mot urimelig høye priser i konkurranseloven § 11 bokstav a" (pdf)

Konkurranseøkonomi: Prisen ble ikke utdelt på grunn av at det bare kom inn én oppgave for vurdering

 

Prisvinnere studieåret 2006–2007

Konkurranserett: Marianne Nergaard Magnus med oppgaven
"Konkurransemyndighetenes påleggskompetanse etter konkurranseloven og EØS-avtalen" (pdf)

Konkurranseøkonomi: Bjørn Olav Johansen med oppgaven
"The Effects of Buyer Power on Long-term Welfare"  (pdf)

 

Prisvinnere studieåret 2005–2006

Konkurranserett: Magnus Aarø med oppgaven
"Konkurranserettens doktrine om aksessoriske begrensninger" (pdf)

Konkurranseøkonomi: Kari Margrethe Fløtre med oppgaven
"Priser og kontrakter fra ulike kraftleverandører" (pdf)

 

Prisvinnere studieåret 2004–2005

Konkurranserett: Janicke Wiggen med oppgaven
"Skillet mellom teknologioverføring og produktoverdragelse"

Konkurranseøkonomi: Øyvind Thomassen med oppgaven
"An Analysis of Automobile Demand"

Publisert: