Fusjonssaker

fusjonsklosser.jpg

Saksbehandlingen ved fusjonssaker

Les veiledning her

Tips oss

Brudd på konkurranseloven

Tips om ulovlig samarbeid eller misbruk av dominerende stilling.

Fusjoner og oppkjøp

Tips om fusjoner og oppkjøp som kan skade konkurransen.

Tildelte forskningsmidler

skrivende hand.jpg

Forskningsmidler fra prisreguleringsfondet

Se tildelingene 2018-2019
Gå til nyhetsarkivet